Ankeetküsitlus koolivormi võimalikkuse kohta Vändra Gümnaasiumis

Tere!
Meie oleme Vändra Gümnaasiumi 11. klassi tüdrukud Edrin Hansen ja Heili Jaakson ning viime oma uurimistöö raames läbi ankeetküsitlust. Töö eesmärgiks on välja selgitada koolivormi võimalikkus Vändra Gümnaasiumis ning leida vastus ka mõnele täpsustavale küsimusele. Ankeetküsitluse vastused lähevad edasi kooli juhtkonnale ning hoolekogusse koos meie ettepanekuga, mis põhineb ankeetküsitluse tulemustel: kas ja milline võiks olla koolivorm.
Palume vastata Vändra Gümnaasiumi õpilastel, õpetajatel, koolitöötajatel ning lapsevanematel. Vastamine võtab aega maksimaalselt 5 minutit. Kastike tähendab, et saab valida mitu vastust, ring tähendab, et on võimalik vaid üks vastusevarianti valida.
Aitäh vastamise eest!

Õpetajad ja 1.-4. klassi lapsevanemad

5.-12. klassi küsitlus