Psühholoog koolimajas

Psühholoog Ene Paadimeister on detsembris koolimajas:

11.12  kell 11-17
14.12  kell 11-17 jääb ära
18.12 kell 11-14

Vastuvõtuaeg: vastavalt eelnevale kokkuleppele.
e-post:  ene.paadimeister@vandra.ee