Psühholoog koolimajas

Psühholoog Ene Paadimeister on jaanuaris koolimajas:

9. jaanuar  kell 11-17
24. jaanuar kell 11-17

Vastuvõtuaeg: vastavalt eelnevale kokkuleppele.
e-post:  ene.paadimeister@vandra.ee