Psühholoog koolimajas

Psühholoog Ene Paadimeister detsembri kuus koolimajas:

12. detsember kell 11-17

Vastuvõtuaeg: vastavalt eelnevale kokkuleppele.
e-post:  ene.paadimeister@vandra.ee