Psühholoog koolimajas

Psühholoog Ene Paadimeister jaanuari kuus koolimajas:

7. jaanuar kell 11-17,
13. jaanuar kell 11-17,
21. jaanuar kell 11-17.

Vastuvõtuaeg: vastavalt eelnevale kokkuleppele.
e-post:  ene.paadimeister@vandra.ee