Autori maire postitused

Lastevanemate üldkoosolek

Toimub 18. oktoobril kell 18.00 kooli aulas.
Kavas:
1) KiVa programmi “Tagasi kooli” tutvustus,
2) 2017/18. õa Vändra Gümnaasiumis,
3) Kooli hoolekogu kokkuvõte eelmisest õa-st ja uute liikmete valimine,
4) klassi lastevanemate koosolekud.