Autori maire postitused

Majandustundide aastakokkuvõte

Oleme harjunud, et kokkuvõtteid tehakse ikka enne kalendriaasta lõppu. Majandustundidest saab meie koolis kokkuvõtteid teha aga hoopis jaanuari esimestel nädalatel. Siis lõpeb koolitöös esimene poolaasta ja ühtlasi saavad otsa ka septembris alanud majandusõpetuse tunnid.  Oleme haridusmaastikul üks erilistest koolidest, sest alustame majandustundidega esimesest klassist. Ettevalmistuse saanud majandusõpetajaid on koolis kolm ja see teeb majandusõppe võimalikuks kõigis kooliastmetes.

Loe edasi Majandustundide aastakokkuvõte

Hommikupuder

Alates jaanuar 2020 on hommikupuder kõigile õpilastele tasuta. Oma soovist tuleb taotlusega teada anda. Blanketi saab kooli dokumentidest või kantseleist.

Psühholoog koolimajas

Psühholoog Ene Paadimeister jaanuari kuus koolimajas:

7. jaanuar kell 11-17,
13. jaanuar kell 11-17,
21. jaanuar kell 11-17.

Vastuvõtuaeg: vastavalt eelnevale kokkuleppele.
e-post:  ene.paadimeister@vandra.ee

Meie õpetajad teaduslaboritega tutvumas

Meie õpetajad osalesid 11. novembril Tallinnas HITSA nutiklassis teaduslaborite praktilisel koolitusel.
Viidi läbi lihtsamaid katseid, koguti ja analüüsiti keskkonna andmeid. Töötoa käigus uuriti võimalusi uurimusliku õppe läbiviimiseks ja teaduslaborite rakendamiseks õppeprotsessis. Lisainfot selle päeva kohta leiab VG digipöörde veebilehelt “Teaduslaborid – käed külge”

Loe edasi Meie õpetajad teaduslaboritega tutvumas

PEATU, VAATA, VEENDU!

Maanteeamet korraldas koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga koolilastele kampaania PEATU, VAATA, VEENDU!. Kampaania eesmärk on, et inimesed märkaksid liikluses ohtlikke kohti. Kampaania ühe tegevusena viiakse Eesti linnades ja asulates läbi ohtlike teeületuskohtade markeerimine. Ohtlikes kohtades märgitakse tänavale valge värviga sõnum PEATU, VAATA, VEENDU!

Kas oled seda märgistust märganud?
Loe edasi PEATU, VAATA, VEENDU!