Õpetajad

Pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord

opetajad2016

 

Õpetaja nimi Millist ainet õpetab, klassijuhataja, amet e – mail
Arumäe, Hille bioloogia, füüsika, haridustehnoloog, reaalainete õppetooli juht, IV kooliaste hille.arumae[at]vandra.ee
Arva, Riina klassiõpetaja, eesti keel, kirjandus, tööõpetus, 4.a kl juhataja, oskusainete õppetooli juht,  II kooliaste riina.arva[at]vandra.ee
Eier, Eleri eleri.eier[at]vandra.ee
Eier, Merit merit.eier[at]vandra.ee
Enok, Silja klassiõpetaja, 2.a. kl juhataja silja.enok[at]vandra.ee
Esula, Ester HEV koordinaator ester.esula[at]vandra.ee
Jaanson, Mari-Liis ajalugu, ühiskonnaõpetus, 5. kl juhataja, abiõpe mari-liis.jaanson[at]vandra.ee
Juuremaa, Zoja füüsika, matemaatika, 12. kl juhataja zoja.juuremaa[at]vandra.ee
Kirkmann, Riina Klassiõpetaja, vene keel, 3.b kl juhataja riina.kirkmann[at]vandra.ee
Kitsnik, Ene klassiõpetaja, 3.a kl juhataja ene.kitsnik[at]vandra.ee
Lossmann, Kersti 1.kl juhataja, pikkpäevrühma kasvataja kersti.lossmann[at]vandra.ee
Luhaorg, Aivar Matemaatika aivar.luhaorg[at]gmail.com
Lumi, Külli inglise keel, 8. kl juhataja, humanitaarainete õppetooli juht, III kooliaste kylli.lumi[at]vandra.ee
Lumijõe, Liivi muusikaõpetus liivi.lumijoe[at]vandra.ee
Lõõbas, Irina inglise keel irina.loobas[at]vandra.ee
Mägisalu, Mario kehaline kasvatus mario.magisalu[at]vandra.ee
Naano, Ave klassiõpetaja, 4.b kl juhataja ave.naano[at]vandra.ee
Oja, Annika inimeseõpetus, psühholoogia, rootsi keel annika.oja[at]vandra.ee
Ojala, Anne kehaline kasvatus anne.ojala[at]vandra.ee
Palu, Katrin saksa keel, inglise keel,  10. kl juhataja katrin.palu[at]vandra.ee
Pertel, Juta kunstiõpetus juta.pertel[at]vandra.ee
Poom, Harri Keemia Harri.Poom[at]vandra.ee
Privits, Marget sotsiaalteadused, direktor marget.privits[at]vandra.ee
Raimets, Age kehaline kasvatus, 7.b kl juhataja age.raimets[at]vandra.ee
Rangel, Himmaste matemaatika rangel.himmaste[at]vandra.ee
Saar, Kaja muusikaõpetus kaja.saar[at]vandra.ee
Salumäe, Kaili klassiõpetaja, eesti keel, kirjandus, 2.b kl juhataja, klassiõpetajate õppetooli juht, I kooliaste kaili.salumae[at]vandra.ee
Sarnet, Anne logopeed, eripedagoog, eesti keel anne.sarnet[at]vandra.ee
Sikkal, Riina geograafia, majandus, karjääriõpe, loodusõpetus, karjäärikoordinaator riina.sikkal[at]vandra.ee
Simson, Marju pikapäevarühma kasvataja marju.simson[at]vandra.ee
Talts, Ulvi 2.a kl õpetaja üks ühele õppes ulvi.talts[at]vandra.ee
Tarkiainen, Ülle klassiõpetaja, matemaatika, 1.a kl juhataja ulle.tarkiainen[at]vandra.ee
Tarre, Jaak tööõpetus, liiklusõpetus jaak.tarre[at]vandra.ee
Tomingas, Ülle inglise keel, 7.a kl juhataja ylle.tomingas[at]vandra.ee
Tõnismann, Tiina keemia tiina.tõnismann[at]vandra.ee
Vaher, Anne eesti keel, kirjandus anne.vaher[at]vandra.ee
Vahter, Ester vene keel, 11. kl juhataja ester.vahter[at]vandra.ee
Vaino, Eda informaatika eda.vaino[at]vandra.ee
Ütt, Ülle ajalugu, ühiskonnaõpetus, 6. kl juhataja ylle.ytt[at]vandra.ee

 

Return to Top ▲Return to Top ▲