Õpetajad

Pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord

 

Õpetaja nimi Millist ainet õpetab, klassijuhataja, amet e-mail
Arumäe, Hille bioloogia, haridustehnoloog, füüsika 8. kl , informaatika 8. kl, uurimustöö alused gümn, realainete õppetooli juht, IV kooliaste hille.arumae[at]vandra.ee
Eleri Tehvanus Eleri.eier[at]vandra.ee
Eier, Merit  Füüsika 9. ja 10. kl merit.eier[at]vandra.ee
Enok, Silja klassiõpetaja, 3.a. kl juhataja, majandusõpetus silja.enok[at]vandra.ee
Esula, Ester HEV koordinaator ester.esula[at]vandra.ee
Jaanson, Mari-Liis ajalugu, ühiskonnaõpetus, 6. kl juhataja, 6. kl eesti k, kirjandus ja matemaatika, abiõpe mari-liis.jaanson[at]vandra.ee
Juuremaa, Zoja füüsika, matemaatika zoja.juuremaa[at]vandra.ee
Kirkmann, Riina klassiõpetaja, 1. kl juhataja riina.kirkmann[at]vandra.ee
Kitsnik, Ene klassiõpetaja, majandusõpetus,  4.a kl juhataja ene.kitsnik[at]vandra.ee
Laurits, Heli – Mall eesti keel, kirjandus Heli-mall[at]vandra.ee
Lossmann, Kersti 2.b kl juhataja, klassiõpetaja Kersti.lossmann[at]vändra.ee
Luhaorg, Aivar matemaatika Aivar.luhaorg[at]vandra.ee
Lumi, Külli inglise keel,9. kl juhataja, humanitaarainete õppetooli juht, III kooliaste kylli.lumi[at]vandra.ee
Lumijõe, Liivi muusikaõpetus liivi.lumijoe[at]vandra.ee
Lõõbas, Irina inglise keel irina.loobas[at]vandra.ee
Mägisalu, Mario kehaline kasvatus, 4.b kl juhataja Mario.magisalu[at]vandra.ee
Mätas, Meelike Keemia, 7.kl loodusõpetus Meelike.matas[at]vandra.ee
Naano, Ave klassiõpetaja, rütmika, sport , 5.b kl juhataja ave.naano[at]vandra.ee
Oja, Annika inimeseõpetus, 10. kl juhataja Annika.oja[at]vandra.ee
Palu, Katrin saksa keel, inglise keel,  11. kl juhataja katrin.palu[at]vandra.ee
Pertel, Juta kunstiõpetus, tehnoloogiaõpetus, 5.a kl juhataja Juta.pertel[at]vandra.ee
Poom, Harri Keemia Harri.poom[at]vandra.ee
Privits, Marget Sotsiaalteadused, direktor marget.privits[at]vandra.ee
Pärnoja, Raili väikeklass, informaatika Raili.parnoja[at]vandra.ee
Raimets, Age age.raimets[at]vandra.ee
Himmaste, Rangel matemaatika rangel.himmaste[at]vandra.ee
Saar, Indrek kehaline kasvatus, 8.b kl juhataja indrek.saar[at]vandra.ee
Saar, Kaja Muusika kaja.saar[at]vandra.ee
Salumäe, Kaili klassiõpetaja, 3.b kl juhataja, 4.kl matemaatika klassiõpetajate õppetooli juht, I kooliaste kaili.salumae[at]vandra.ee
Sikkal, Riina geograafia, majandusõpetus, karjääriõpetus, loodusõpetus, karjäärikoordinaator riina.sikkal[at]vandra.ee
Simson, Marju pikapäevarühma kasvataja marju.simson[at]vandra.ee
Talts, Ulvi 3.a kl õpetaja üks ühele õppes Ulvi.talts[at]vandra.ee
Tarkiainen, Ülle klassiõpetaja, 3b kunsti – ja tööõpetus,  3.a kl juhataja ulle.tarkiainen[at]vandra.ee
Tomingas, Ülle inglise keel, 8.a kl juhataja ylle.tomingas[at]vandra.ee
Vaher, Anne eesti keel, kirjandus anne.vaher[at]vandra.ee
Vahter, Ester vene keel, 12. kl juhataja ester.vahter[at]vandra.ee
Ütt, Ülle ajalugu, ühiskonnaõpetus, 7. kl juhataja ylle.ytt[at]vandra.ee

 

 

Return to Top ▲Return to Top ▲