eksamid ja tasemetööd

2018/19        EKSAMID

Riigieksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:                 

12. klass

Eesti  keel (kirjalik) 22. aprill 2019.a 10:00
Inglise  keel võõrkeelena (kirjalik) 6. mai 2019.a 10:00
Inglise  keel võõrkeelena (suuline) 7-8. mai 2019.a 9:00
Matemaatika  (kirjalik) 24. mai 2019.a 10:00

Koolieksamite ajad on järgmised:
12. klass

Koolieksam5. juuni 2019.a9:00

Õpilasuurimuse/ praktilise töö  kaitsmine :
11. klass

Õpilasuurimuse/
praktilise töö  kaitsmine
22. mai 2019.a12:00ruum 45

Põhikooli eksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised :
9. klass


Eesti  keel (kirjalik)
3. juunil 201910:00

Matemaatika  (kirjalik)
10. juunil 2019
10:00

VALIKEKSAM (kirjalik)
13. juunil 2019
10:00

Inglise  keel võõrkeelena (kirjalik)
13. juunil 2019
10:00

Inglise  keel võõrkeelena (suuline)
13. juunil 2019
10:00

Tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised :
3. klass

Eesti keel (kirjalik)
8. mai 2019. a
Matemaatika (kirjalik)15. mai 2019. a

Tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised :
6. klass


Eesti keel (kirjalik)

14. mai 2019. a 

Matemaatika (kirjalik)

21. mai 2019. a
Return to Top ▲Return to Top ▲