Õppenõukogu koosolekud

Õppenõukogud 2017/2018. õppeaastal

11. september 2018

Päevakord

1. Vaatluskaardid (hev koordinaator E. Esula).
2. VG üldtööplaani kinnitamine ja ametijuhendite arvamuse avaldamine (direktor M. Privits).
3. Muudatused VG hindamise korralduses ja kodukorras (õppejuht K. Salumäe).
4. Õppenõukogu esindaja valimine hoolekokku.

30. aprill 2018

Päevakord

  1. Arvamuse andmine dokumendi kohta: Põhja-Pärnumaa Vallavalituse määrus ,,Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise tingimused ja kord”
  2. Arvamuse andmine dokumendi kohta: Põhja-Pärnumaa Vallavalituse määrus ,,Vändra Gümnaasiumi põhimäärus“

27. märts 2018 kell 14.00

Päevakord

  1. klassi õpilaste avaldused eelmistel õppeaastatel saadud õpitulemuste (kursusehinnete) parandamise kohta – H. Arumäe

13. märts 2018 kell 14.00

Päevakord

  1. I poolaasta õppetöö kokkuvõte – Marget Privits, Kaili Salumäe, Hille Arumäe, Külli Lumi.
  2. Aineõpetaja ja klassijuhataja töö analüüsi lühikokkuvõte – Külli Lumi.

14. november 2017 kell 14.05

Päevakord

  1. klassi õpilase Silvester Haugjärve hindamine – M. Privits

17. oktoober 2017 kell 14.05

Päevakord

  1. Üldtööplaan – M. Privits
  2. Hoolekogu liikme valimine – M. Privits
  3. Inglismaalt tulnud õpilaste õpingute jätkamine

 

Return to Top ▲Return to Top ▲