Õppenõukogu koosolekud

Õppenõukogud 2017/2018. õppeaastal

30. aprill 2018

Päevakord

  1. Arvamuse andmine dokumendi kohta: Põhja-Pärnumaa Vallavalituse määrus ,,Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise tingimused ja kord”
  2. Arvamuse andmine dokumendi kohta: Põhja-Pärnumaa Vallavalituse määrus ,,Vändra Gümnaasiumi põhimäärus“

27. märts 2018 kell 14.00

Päevakord

  1. klassi õpilaste avaldused eelmistel õppeaastatel saadud õpitulemuste (kursusehinnete) parandamise kohta – H. Arumäe

13. märts 2018 kell 14.00

Päevakord

  1. I poolaasta õppetöö kokkuvõte – Marget Privits, Kaili Salumäe, Hille Arumäe, Külli Lumi.
  2. Aineõpetaja ja klassijuhataja töö analüüsi lühikokkuvõte – Külli Lumi.

14. november 2017 kell 14.05

Päevakord

  1. klassi õpilase Silvester Haugjärve hindamine – M. Privits

17. oktoober 2017 kell 14.05

Päevakord

  1. Üldtööplaan – M. Privits
  2. Hoolekogu liikme valimine – M. Privits
  3. Inglismaalt tulnud õpilaste õpingute jätkamine

 

Return to Top ▲Return to Top ▲