VÄNDRA GÜMNAASIUMI ÕPILASESINDUS JATS

Vändra Gümnaasiumi õpilasesindus loodi 1998. a.
Vändra Gümnaasiumi õpilasesindus kannab nime „JATS” – Juured Algavad Teie Seest.

* JATS-il on oma struktuur, põhimäärus, valimiskord ning igaks uueks õppeaastaks teguvuskava.
* JATS on välja töötanud oma sümboolikaga meened (t-särgid, kleepsud, harilikud- ja pastapliiatsid, märgid, helkurid, kruusid).
* JATS teeb tihedalt koostööd kooli juhtkonnaga, õpetajatega, Vändra Alevivalitsusega ning alevi aktiivsete noorte gruppidega.
* JATS on isesisev organ, millel on võimalused ja õigused õpilaste heaolu parandamiseks koolis ja Vändra alevis.
* JATS-i liikmeks on võimalik saada igal vähemalt VI klassis õppival noorel, kes on aktiivne ja tahab oma panuse anda koolielu elavdamisele.
* JATS korraldab oma liikmetele laagreid, koolitusi, suvepäevi ja muid ettevõtmisi.
* JATS aitab lahendada õpilasi ja koolielu puudutavaid probleeme.

JATS-i esimeseks presidendiks valiti Reigo Kärner. Järgnesid Keijo Piikmann, Erik Tammesson, Harry Veskemaa, Helen Valk, Merilin Tõnisoja, Karilin Tõnisoja, Martin Sempelson, Andri Küüts, Rauno Feldman, Sander Sõmer.

2018/2019 õa JATS-i tegevusi kajastatakse Facebooki lehel, vt SIIT

Vändra Gümnaasiumi õpilasesinduse “JATS” põhimäärus

Return to Top ▲Return to Top ▲