pikapäevarühm

  • Pikapäevarühmas korraldatava õppekavavälise tegevusena pakutakse õpilasele järelevalvet ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel.
  •  Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel lähtutakse õpilaste vanuselistest ja individuaalsetest iseärasustest, nende kodustest tingimustest ning vanemate ja õpilaste põhjendatud soovidest, samuti transpordivõimalustest.
  • Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu ja arvatakse sealt välja vanema taotluse alusel.
  • Pikapäevarühma suuruseks on kuni 24 õpilast.
  • Pikapäevarühma õpilased võivad pikapäevarühmast lahkuda kasvataja teadmisel ja loal, kui on eelnev kokkulepe vanemaga.

Pikapäeva rühmad

Vändra Gümnaasiumi pikapäevarühmade päevakava

 
Aeg I rühm                           II rühm                             III rühm                      
  (1. klass) (2. klass) (3. – 4. klass)
11.50 – 12.45 Õuetund või osalemine huviringides Õuetund või osalemine huviringides Vaba aja tegevused või osalemine huviringides
12.45 – 13.40 Õppimistund, osalemine huviringides või vaba aja tegevused Õppimistund, osalemine huviringides või vaba aja tegevused Õppimistund, õuetund, osalemine huviringides või vaba aja tegevused
13.40 – 14.00R 12.45-13.00 Eine Eine Eine
14.00 – 14.25 Õppimistund, osalemine huviringides või vaba aja tegevused Õppimistund, osalemine huviringides või vaba aja tegevused Õppimistund, osalemine huviringides või vaba aja tegevused
14.25 – 14.35 Õpilaste bussile saatmine Õpilaste bussile saatmine Vaba aja tegevused või osalemine huviringides
14.35 – 15.25 Õppimistund, osalemine huviringides või vaba aja tegevused
15.25 – 15.35 Õpilaste bussile saatmine

 

Return to Top ▲Return to Top ▲