Õppesuunad 2018/2019

Alates 2017/2018 õppeaastast 10. klassis õppesuuundadesse valikut ei toimu (63 kohustusliku kursust), lisaks saab valida mitmete valikaine kursuste vahel (vt. Valikainete kursused 2017/2018. õa ).

Gümnasist saab:

  • valida lai või kitsas matemaatikakursus
  • õppida  erinevaid ettevõtlikku hoiakut kujundavaid valikaineid sh avalik esinemine, projektijuhtimine, läbirääkimiste oskused, raamatupidamise alused
  • osaleda rahvusvahelistes projektides
  • kandideerida parima gümnaasiumiõpilase stipendiumile

Vändra Gümnaasiumis on:

  • kaasaegsed sportimisvõimalused
  • tasuta õpilaskodu
  • õpilasesindus
  • võimalus sõlmida õpilepinguid
  • mitmekülgne huvitegevus

* Klassikalisel, ettevõtluse – ja sotsiaalteaduste õppesuunal toimub õppetöö seni, kuni valiku teinud õpilased gümnaasiumi lõpetavad.

Return to Top ▲Return to Top ▲