Õppesuunad 2016-2017

Vändra Gümnaasiumis on hetkel kolm õppesuunda:
klassikalise gümnaasiumi, sotsiaalteaduste ja loodusteaduste õppesuund ja tulekul veel spordi suund.

Õppimine klassikalise gümnaasiumi õppesuunas annab:
• hea hariduse, mis võimaldab edukalt edasi õppida kõrgkoolis mistahes erialal

Ettevõtluse ja sotsiaalteaduste õppesuund annab:
teadmisi ettevõtluse ja majanduse valdkonnast
teadmisi inimeste käitumisest ning suhetest
julgust olla iseseisev, ettevõtlik ja analüüsiv

Loodusteaduste õppesuuna gümnasist saab
• laialdased ja praktilised teadmised geograafias, bioloogias, keemias ja füüsikas

Loodusteaduste õppesuuna gümnasist saab laialdased teadmised geograafias, bioloogias, keemias ja füüsikas. Osalemine praktilistes tegevustes ja loodusprogrammides annab hea võimaluse avardada loodusteaduslikku silmaringi, et edasi õppida loodusteadustega seotud erialadel.

Lisaks saad:
õppida võõrkeelt oma tasemele vastavas keelerühmas
valida lai või kitsas matemaatikakursus
õppida mitmeid valikaineid, nt riigikaitse, majandus, informaatika, draamakunst
osaleda tasuta teooria- ja meditsiinikursusel, kui taotled mootorsõiduki juhiluba
osaleda rahvusvahelistes projektides või õpilasvahetustes
kandideerida parima gümnaasiumiõpilase stipendiumile

Vändra Gümnaasiumis on:
kaasaegsed sportimisvõimalused
tasuta kõigi mugavustega õpilaskodu
väga aktiivne õpilasesindus ja huvitegevus

Return to Top ▲Return to Top ▲