Õppesuunad 2018/2019

Alates 2017/2018 õppeaastast 10. klassis õppesuuundadesse valikut ei toimu. 63-le kohustuslikule kursusele lisaks saab valida mitmete valikaine kursuste vahel (vt. Valikainete kursused 2018/2019. õa ).

Gümnasist saab:

  • valida laia või kitsa matemaatikakursuse
  • õppida  erinevaid ettevõtlikku hoiakut kujundavaid valikaineid sh avalik esinemine, raamatupidamise alused
  • osaleda rahvusvahelistes projektides
  • kandideerida parima gümnaasiumiõpilase stipendiumile

Vändra Gümnaasiumis on:

  • kaasaegsed sportimisvõimalused
  • tasuta õpilaskodu
  • õpilasesindus JATS
  • võimalus sõlmida õpilepinguid koolivälisel õppel
  • mitmekülgne huvitegevus

* Klassikalisel, ettevõtluse – ja sotsiaalteaduste õppesuunal toimub õppetöö seni, kuni valiku teinud õpilased gümnaasiumi lõpetavad.

2019/2020. õa-l õppesuundasid ei ole.

Return to Top ▲Return to Top ▲