Valikainete kursused VG-s 2018/2019 õppeaastal

Valikainete kursused 2018/2019. õppeaastal gümnasistidele

 • Inglise keele kursus õp Ülle Tomingas

Inglise keele riigieksamiks ettevalmistav kursus, kus kinnistatakse inglise keele osaoskusi läbi teemade Estonia, English speaking countries jt.

 • Saksa keel algajatele õp Katrin Palu

Saksa keele õpetuse aluseks  on kommunikatiivne keeleõppemeetod, seega on peamine tähtsus õpitavas keeles suhtlemisel. Arendatakse erinevaid oskusi: kõnelemist, kuulamist, lugemist ja kirjutamist. Saksa keele õpetusega taotletakse, et õppija saavutab lihtsamates igapäevasituatsioonides vajaliku saksa keele oskuse.

 • Ettevalmistuskursus matemaatika riigieksamiks  õp Zoja Juuremaa

Kursusel korratakse teemasid, mida läheb vaja riigieksami sooritamiseks. Lahendatakse eelnevate riigieksamite ülesandeid, korratakse õpitut ja kinnistatakse matemaatilisi teadmisi.

 • Õpioskused õp Silja Enok

 Kirjanik Arvo Valton on öelnud: “Raamatust saad teadmisi, õpetajalt oskuse neid läbi seedida, kuid üksnes omaenese mõtlemine võib viia sind tarkuseni.”

Nii nagu joosta saab kiiremini ja aeglasemalt, saab ka õppida selliselt, et vähema ajakuluga võib omandada rohkem teadmisi. Targalt ja efektiivselt õppimine on võimalik selgeks õppida.

Kursuse eesmärk:

 • harjutada mitmekülgseid õpitehnikaid,
 • aidata leida õppijale parim õpistiil,
 • jõuda tulemuseni, kus õppur suudab juhtida ise oma edasist õppimist ja elu.

Kursuse läbimine aitab kujuneda mitmekülgseks, oma eesmärke teadvustavaks nooreks, kes oskab toime tulla erinevates eluvaldkondades.

 • Mootorsõidukijuhi teooria  õp Aivo Sulg

Aide autokooli õpetajate koolitus, mis koosneb kahest kursusest. 1. kursus on liiklusõpe ja liikluseeskirjade õppimine, 2. kursus on praktiline sõidukoolitus. Kursuste edukal läbimisel ja eksamite sooritamisel omandatakse B-kategooria autojuhiload.

 • Raamatupidamise alused  õp Ave Laanmets

Kursus annab ülevaate raamatupidamise algtõdedest ja mõistetest.

 • Üldkehaline  õp Mario Mägisalu ja Indrek Saar

Kursus võimaldab kehalist liikumist lisaks kehalise kasvatuse tundidele ja uute kehakultuuri aladega tutvumist.

Valikainete kursuste loetelu, mida on võimalik valida 2018/2019. ja 2019/2020. õppeaastal

 KEELED

 • Inglise keele riigieksamiks kordamine
 • Saksa keel algajatele
 • Tekstiõpetus

LOODUSAINED    

 • Matemaatika riigieksamiks kordamine
 • Loodusainete õpikoda
 • Üldine keemia

SOTSIAAL- JA ETTEVÕTLUSAINED

 • Raamatupidamise alused
 • Õpilasfirma
 • Õpioskused
 • Õiguse alused

OSKUSAINED        

 • Riigikaitse
 • Avalik esinemine
 • Moodsa kunsti ajalugu
 • Üldkehaline

Vaata lisaks VG õppekava SIIT

Return to Top ▲Return to Top ▲