Valikainete kursused VG-s 2017/2018 õppeaastal

Valikainete kursused 2018/2019. õppeaastal gümnasistidele

 • Inglise keele kursus õp Ülle Tomingas

Inglise keele riigieksamiks ettevalmistav kursus, kus kinnistatakse inglise keele osaoskusi läbi teemade Estonia, English speaking countries jt.

 • Rootsi kõnekeel õp Annika Oja

Kursus on mõeldud õpilastele, kes pole varem rootsi keelt õppinud. Kursuse eesmärgiks on rootsi keele omandamine igapäevase suhtluse tasandil. Õpime end tutvustama, rääkima oma sõpradest, pereliikmetest, kirjeldama oma kodu, suhtlema reisil ja tutvume rootsi kultuuriga. Vi ses på lektionen!

 • Saksa keel algajatele õp Katrin Palu

Saksa keele õpetuse aluseks  on kommunikatiivne keeleõppemeetod, seega on peamine tähtsus õpitavas keeles suhtlemisel. Arendatakse erinevaid oskusi: kõnelemist, kuulamist, lugemist ja kirjutamist. Saksa keele õpetusega taotletakse, et õppija saavutab lihtsamates igapäevasituatsioonides vajaliku saksa keele oskuse.

 • Õpioskused õp Silja Enok

 Kirjanik Arvo Valton on öelnud: “Raamatust saad teadmisi, õpetajalt oskuse neid läbi seedida, kuid üksnes omaenese mõtlemine võib viia sind tarkuseni.”

Nii nagu joosta saab kiiremini ja aeglasemalt, saab ka õppida selliselt, et vähema ajakuluga võib omandada rohkem teadmisi. Targalt ja efektiivselt õppimine on võimalik selgeks õppida.

Kursuse eesmärk:

 • harjutada mitmekülgseid õpitehnikaid,
 • aidata leida õppijale parim õpistiil,
 • jõuda tulemuseni, kus õppur suudab juhtida ise oma edasist õppimist ja elu.

Kursuse läbimine aitab kujuneda mitmekülgseks, oma eesmärke teadvustavaks nooreks, kes oskab toime tulla erinevates eluvaldkondades.

 

Valikainete kursuste loetelu, mida on võimalik valida 2018/2019. ja 2019/2020. õppeaastal

 KEELED

 • Inglise keel
 • Vene kõnekeele
 • Saksa keel algajatele
 • Prantsuse keel
 • Tekstiõpetus

LOODUSAINED    

 • Matemaatikaeksamiks kordamine
 • Füüsika õpikoda
 • Geograafia
 • Üldine keemia

SOTSIAAL- JA ETTEVÕTLUSAINED

 • Raamatupidamise alused
 • Õiguse alused
 • Õpilasfirma
 • Õpioskused

INFOTEHNOLOOGIA

 • Programmeerimine
 • Andmebaasid
 • HTML ja veebilehe loomine

OSKUSAINED        

 • Mootorsõidukijuhi teooria
 • Treeninguõpetuse alused
 • Avalik esinemine
Return to Top ▲Return to Top ▲