Valikainete kursused VG-s 2017/2018 õppeaastal

 • Valikainete kursused 2017/2018. õppeaastal gümnasistidele
  • Inglise keele kursus õp Ülle Tomingas

  Inglise keele riigieksamiks ettevalmistav kursus, kus kinnistatakse inglise keele osaoskusi läbi teemade Estonia, English speaking countries jt.

  • Rootsi kõnekeel õp Annika Oja

  Kursus on mõeldud õpilastele, kes pole varem rootsi keelt õppinud. Kursuse eesmärgiks on rootsi keele omandamine igapäevase suhtluse tasandil. Õpime end tutvustama, rääkima oma sõpradest, pereliikmetest, kirjeldama oma kodu, suhtlema reisil ja tutvume rootsi kultuuriga. Vi ses på lektionen!

  • Läbirääkimise oskused õp Georg Merilo

  Läbirääkimiste oskuste kursusel omandatakse nüüdisaegset ja universaalselt hädavajalikku oskust.  Teie tõsiseltvõetavus suureneb hetkest, mil te teate, kuidas osata läbirääkimiste laua taga olla. Selle kursuse lõpetanud noortena te ei kõhkle ükskõik kellega maailmas olulisel teemal asju arutada, olgu silmast silma või virtuaalselt, sest te oskate läbirääkimisi maailmatasemel ette valmistada ja neid kõigi osapoolte jaoks kultuurselt, väärikalt ja kasulikult läbi viia.

  • Elektromagnetismi ja elektromagnetlainete ülesanded õp Zoja Juuremaa

  Elektromagnetismi teemaga (11. kl) haakuvate ülesannete lahendamise tehnikate õppimine ja ülesannete lahendamine.

  • Riigikaitse õp Raul Peetson

  Riigikaitseõpetusega taotletakse, et õpilased saavad põhiseadusest lähtuvalt teadlikuks oma riigikaitsealastest kohustustest ja õigustest ning ettekujutuse kaitseväeteenistuse liikidest. Riigikaitseõpetuse eesmärk on panna alus Eesti riigikaitse põhimõtete mõistmisele, kujundada kodanikuteadlikkust ja valmisolekut vajaduse korral Eestit kaitsta.

  • Praktiline õpe välilaagris õp Raul Peetson

  Välilaager toimub lihtsustatud ja lühendatud sõdurioskuste kursuse kavade alusel. Kõik praktilised harjutused tehakse grupis. Teoreetilisi teadmisi harjutatakse ja kinnistatakse tegevuse käigus. Eesmärk on tutvuda kaitseväelise rutiini ja päevaplaaniga.

  • Joonestamine õp Pernova Tehnikamajast

  Kursusel õpitakse tehniliste jooniste vormistamist ja vastava tarkvara kasutamist. Kursusel omandatud oskused ja teadmised on vajalikud kõrgkoolis tehniliste erialade omandamiseks.

  • Lauluansambel õp Kaja Saar

  Muusika valikaine on mõeldud viisi pidavatele neidudele ja noormeestele. Saab laulda solistina ja/või ansamblilauljana. Repertuaari valiku  teevad õpilased ise ning võimalusel saadavad ennast ka muusikainstrumentidel.

  Eesmärgiks on arendada lauluhäält, ühislaulmist, muusikalist väljenduslikkust ja esinemisjulgust. Kursus eeldab osalemist proovides,  esinemist kooliüritustel või ülesastumist väljaspool kooli.

   

  Valikainete kursuste loetelu, mida on võimalik valida 2018/2019. ja 2019/2020. õppeaastal

   

  KEELED

  • Inglise keel
  • Vene kõnekeele
  • Saksa keel algajatele
  • Prantsuse keel
  • Tekstiõpetus

  LOODUSAINED    

  • Matemaatikaeksamiks kordamine
  • Rakendusbioloogia
  • Geograafia
  • Üldine keemia

  SOTSIAAL- JA ETTEVÕTLUSAINED

  • Raamatupidamise alused
  • Õiguse alused
  • Õpilasfirma
  • Õpioskused

  INFOTEHNOLOOGIA

  • Programmeerimine
  • Andmebaasid
  • HTML ja veebilehe loomine

  OSKUSAINED        

  • Mootorsõidukijuhi teooria
  • Treeninguõpetuse alused
  • Avalik esinemine
Return to Top ▲Return to Top ▲