Nädala info 23. – 27.09.2019

SPORDINÄDAL

E, 23.09.19   Sügisandide näitus

 • sügisandide näituse ülesseadmine
 • Algab kirjandusliku mälumängu võistkondade registreerimine raamatukogus, lõpptähtaeg 15. okt. 2019.
 • HITSA veebikoolitus 23.09 – 17.11.19 matemaatika- , loodus- ja loovainete õpetajatele (v.a muusikaõpetajad)
 • matkamäng kehalise kasvatuse tundide ajal (terve nädala jooksul)
 • 3. tunni ajal arvutiklassis 12. kl inglise keele CEPT eeltest
 • 10. klassi õpilaste ristimine gümnaasiumiõpilasteks
 • kell 17.30 hoolekogu koosolek
Loe edasi Nädala info 23. – 27.09.2019

Nädala info 09. – 13.09.2019

E, 09.09.19 

 • Jalutussaalis on lauatennise lauad vahetunnis mängimiseks. Mängijatel ei ole lubatud tundi hilineda (kui hilinemisi esineb korduvalt, peame lauad ära viima). Reketid ja pallid saab valvelauast ning need tuleb sinna ka tagastada esimese tunnikella ajal.
 • 1. – 6. klassi õpilaste puuviljavahetund – lapsed saavad puuvilja võtta ise klassiruumist nr 38 peale 2. tundi.
 • 7. -12. klasside õpilaste puuviljavahetund peale 5. tundi klassiruum 38.
 • Alustame liikumisvahetundidega. Iga päev on võimalus söögivahetundidel olla õues, vihma korral võimlas. Pallid õues mängimiseks asuvad terrassi eesruumis (õpilased võtavad ja toovad ka ise palli tagasi), korrapidajad õpetajad on Mario, Indrek, Reilika ja Lii. 
 • 3. tund aulas 10. – 12. klassile loeng astrobioloogiast (12. kl õpilaste soovil)
 • 4. tund aulas 6. – 9. klassil loeng Eesti maavarad
Loe edasi Nädala info 09. – 13.09.2019

Nädala info 02. – 06.09.2019

E, 02.09.19 

 • Ülekooliline spordipäev
  • kogunemine alevi staadionil kell 8.45 (kohtunikud õpetajad kell 8.15)
  • avamine kell 9.00

T, 03.09.19 

 • 10. klass valib matemaatika kursuse (L või K)
 • I  – III klassi õpilased valivad koos vanematega soovi korral valikaine(d), registreerimisperiood e-Koolis 02.-08.09, valikaine algab 09.09.19 (õpilasel võimalus valida maksimaalselt 2 suunda – loovus-, teadus- või spordisuund)
 • Esitada kantseleisse 1.-4. klassi pikapäevarühma avaldused         
 • Kell 14.00 õppenõukogu ruumis nr 44
 • ÕN päevakord
  • Sisehindamise kord
  • Õpilase arengu toetamise ja hindamise  korralduse muudatused
  • 2019/2020 õa üldtööplaani muudatused

K, 04.09.19 

N, 05.09.19 

R, 06.09.19 

 • Esitada kantseleisse hommikupudru avaldused

L, 07.09.2019  huvihariduse perepäev Vändra Gümnaasiumis (algus kell 9.45, orienteeruv lõpp kell 14.15)

Eelinfo 

 • 23.-30.09 spordinädal (riiklik liikumisnädal)
 • 01. – 11.10.19 ettevõtlusnädal

I klassi astuja toetus lapsevanemale

Põhja-Pärnumaa vald maksab I klassi astuja toetust lapsevanemale, kelle laps on rahavastikuregistri andmetel Põhja-Pärnumaa valla elanik ning läheb septembris 2019. a I klassi valla koolis või väljaspool valda hariduslike erivajadustega lastele mõeldud õppeasutuses. Toetuse taotluse saab esitada ühe kuu jooksul alates 01. septembrist ja toetus makstakse välja 01. oktoobriks. Taotluse blankett on kättesaadav valla veebilehelwww.pparnumaa.ee (blanketid). Taotluse saab esitada digitaalselt allkirjastatuna e-kirjaga aadressile vald@pparnumaa.ee või käsitsi täitmisel oma piirkonna halduskeskuse sotsiaaltööspetsialistile. 

10. klassi astuja

Dokumentide täiendav vastuvõtt toimub alates 01. augustist kell 8.00 -16.00. 

 Kaasa võtta:
* põhikooli lõputunnistus (koos hinnetelehega)
* taotlus (lapse seadusliku esindaja allkirjaga)
* õpilase isikuandmete ankeet
* isikut tõendav dokument (ID kaart või pass)
* terviseleht
* pilt õpilaspiletile (1 tk)
* õpilaskodu taotlus (vajadusel).

Taotluste vormid ja isikuandmete ankeedi leiad kooli koduleheküljelt  lingi alt  “Dokumendid” .
 

Return to Top ▲Return to Top ▲