Liuväli

Vändra päästjad alustasid täna koolimaja tagusele platsile liuvälja rajamist. Aitäh toreda panuse eest!

Piirangud haridusasutustele, noorsootööle, huvitegevusele, täienduskoolitustele

Vabariigi Valitsus otsustas 14.–31. detsembrini kehtestada täiendavad piirangud üldhariduskoolidele, kutseõppeasutustele ja kõrgkoolidele. Noorsootööle, huvitegevusele ja -haridusele ning täienduskoolitusele ja täiendõppele kehtivad täiendavad piirangud 14. detsembrist 3. jaanuarini. Ida-Virumaal kehtivad noorsootööle, huviharidusele, huvitegevusele, täienduskoolitusele ja täiendõppele ülejäänud riigist rangemad piirangud.

Loe edasi Piirangud haridusasutustele, noorsootööle, huvitegevusele, täienduskoolitustele
Return to Top ▲Return to Top ▲