Vastuvõtt I klassi astujatele 2020/2021. õppeaastal

Vändra Gümnaasium alustab 2020/ 2021. õppeaastal 1. klassi õpilaste dokumentide vastuvõttu.
Palume võimalusel esitada vastuvõtutaotlus 19. juuniks 2020.

Esitatavad dokumendid 1. klassi õppima asumisel:
1. Taotlus lapse 1. klassi astumiseks (19.06.2020);
2. Õpilase isikuandmete ankeet(19.06.2020);
3. Isikuandmete töötlemise nõusolek (19.06.2020);
4. Koolimütsi avaldus (19.06.2020);
5. Lapse dokumendi koopia (tuua kooli 27.08.2020) ;
6. Koolivalmiduskaart (väljastab koolieelne lasteasutus)(tuua kooli 27.08.2020) ;
7. Lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia( tuua kooli 27.08.2020) ;
8. Pilt õpilaspiletile (tuua kooli 27.08.2020).
Täiendav info: õppejuht K. Salumäe mob. 53339858, e-post: kaili.salumae@vandra.ee
Vastuvõtu info leiad: https://www.vandragumnaasium.edu.ee/vastuvott-1-klassi/

Dokumentide vastuvõtmiseks kooli kantseleis leppida kokku aeg e-posti aadresil: gymn@vandra.ee

I klassi õppevahendid