Psühholoog koolimajas

8. oktoobril kell 11.00 – 17.00,
15. oktoobril kell 11.00 – 17.00,
27. oktoobril kell 11.00 – 17.00.

Vastuvõtuaeg: vastavalt eelnevale kokkuleppele.
e-post:  ene.paadimeister@vandra.ee.