Vastuvõtt I klassi astujatele 2021/2022. õppeaastal

Vändra Gümnaasium alustab 2021/ 2022. õppeaastal 1. klassi õpilaste dokumentide vastuvõttu.
Palume võimalusel esitada vastuvõtutaotlus 31. maiks 2021.

Esitatavad dokumendid 1. klassi õppima asumisel:
1. Taotlus lapse 1. klassi astumiseks (31.05.2021);
2. Õpilase isikuandmete ankeet(31.05.2021);
3. Isikuandmete töötlemise nõusolek (31.05.2021);
4. Koolimütsi avaldus (31.05.2021);
5. Lapse dokumendi koopia (tuua kooli 27.08.2021) ;
6. Koolivalmiduskaart (väljastab koolieelne lasteasutus)(tuua kooli 27.08.2021) ;
7. Pilt õpilaspiletile (tuua kooli 27.08.2021).
Täiendav info: õppejuht K. Salumäe mob. 53339858, e-post: kaili.salumae@vandra.ee
Vastuvõtu info leiad: https://www.vandragumnaasium.edu.ee/vastuvott-1-klassi/

Dokumentide vastuvõtmiseks kooli kantseleis leppida kokku aeg e-posti aadresil: gymn@vandra.ee

I klassi õppevahendid