Psühholoog koolimajas

Psühholoog Ene Paadimeister jaanuari kuus koolimajas:
20. jaanuar kell 10.00 – 15.30,
27. jaanuar kell 10.00 – 15.30.

Vastuvõtuaeg: vastavalt eelnevale kokkuleppele.
e-post:  ene.paadimeister@vandra.ee