Autori Gerda-Liis Kuusk postitused

Üleriigiline etluskonkurss “Koidulauliku valgel”

18. novembril toimus aulas üleriigilise etluskonkursi “Koidulauliku valgel” kooli eelvoor.
Välja anti 4 eripreemiat ja 4 edasipääsu piletit.

Vändra Gümnaasiumi lähevad esindama nooremas astmes Mia Saar ja Lisandra Jürimäe ja vanemas astmes Kärt Kõuts ja Kenneth Kõrgeperv.

XXV üleriigiline noorte etluskonkurss “Koidulauliku valgel” toimub 13. detsembril 2021, Pärnu Koidula Gümnaasiumis. Konkursil esitatakse lisaks Koidula loomepärandile ka teiste autorite loomingut. Tänavune Koidula kaasautor on Jaan Kaplinski.

Konkursi korraldajateks on Pärnu Koidula Gümnaasium, Koidula Muuseum ja Pärnu Linnavalitsuse haridusosakond. 

Tugevat närvi ja kõlavat häält omadele!

Palju õnne! Selgunud on Ettevõtliku Kooli edulugude konkursi parimad lood!

Täna selgusid haridusprogrammi Ettevõtlik Kool edulugude konkursi „Õppimine on põnev!“ laureaadid. Parimad kuulutati välja täna toimunud virtuaalsel hariduskonverentsil „Ennast juhtiv väärtust loov noor ei ole imeloom!“. Kokku esitati tänavusele konkursile 103 lugu neljas erinevas kategoorias.

Kategoorias „Parimad praktikad TULEMi rakendamisel”

Tunnustatakse õpetajat või õpetajate ühistööd, kes on nutikalt rakendanud õpetaja tööriista TULEM.

Esimese koha pälvis Vändra Gümnaasiumi projekt „Mutukad ja putukad“

TÄHELEPANU! OLULINE TEADAANNE!

Käesoleval koroonasügisel on kerkinud teravalt esile laste kooliskäimise ja koroonasse haigestumise teemad.

Palume pereliikmetel selles keerulises olukorras jälgida eriliselt tähelepanelikult oma lapse füüsilist ja vaimselt tervist. Tähelepanu tuleks suunata lapse õpimotivatsioonile ja tegutsemistahtele. Õigeaegne märkamine, toetus ning kooli ja kodu tihe koostöö aitab lastel kooliskäimise motivatsiooni hoida. Kõik algab ennetusest!

Kõik vaktsineeritud ja haigustunnusteta õpilased on oodatud kooli kontaktõppesse, kuid isolatsioonis viibijad õpivad iseseisvalt kodus. Seega on pereliikme toetav hoiak, tähelepanelikkus ning tihe suhtlus kooliga väga olulised aspektid tekkinud olukorraga kõige edukamalt toime tulla.

Tunnustati valla haridustöötajaid

Meie koolist pälvis õpetaja Ester Vahter

AASTA KOOLIÕPETAJA 2021 tiitli!

Õpetaja Ester Vahter töötab Vändra Gümnaasiumis alates 1981. aastast, seega juba 40 aastat! Kolleegina on ta hea huumorisoonega, põhjalik, konkreetne ja otsekohene. Vene keele õpetajana hoiab ta keeleõpet igati au sees, samuti oskab Ester luua ja hoida õpilastega häid suhteid ning on klassijuhatajana paljude vilistlaste lemmikõpetaja.

Pikaaegse pühendunud töö eest sai tänu ka õpetaja Ene Kitsnik, kes on Vändra Gümnaasiumis õpetanud 30 aastat!

Enet peetakse kaaslastega arvestavaks, hoolivaks ja rõõmsameelseks klassiõpetajaks, kes on alati koostöövalmis ja tegus. Õpilased hindavad tema positiivset ellusuhtumist ja rahulikku olekut.

Koolitöötajatest said ära märgitud meie kooli medõde Aet Lepla ja töömesilane Märt Pärnoja.

Märti tänati äärmiselt vastutuleliku ja kohusetundliku ning igakülgse koostöö eest koolipere aitamisel
ja abi eest kooli renoveerimistöödel ning muusikakooli kolimisel. Aeta tänati igakülgse koostöö ja panuse eest kooli tervishoiu toetamisel viimastel keerulistel aastatel.

Maailmaprügikoristuspäev!

Eestist alguse saanud Maailmakoristuspäev on ajaloo suurim üleilmne kodanikualgatus. Aktsiooni jooksul korrastavad pea 180 riigi inimesed oma kodurannad, -metsad ja -teed prügist. 2019. aastast saadik on Eestis koristuse käigus pööratud tähelepanu eelkõige väikeprügile, sealhulgas pisiplastile ja suitsukonidele. Ühtlasi on Eesti koristuse südameasi noorema põlvkonna kaasamine ja üleüldine teadlikkuse kasvatamine.

AITÄH, noored, et aitasite oma kodukoha puhtamaks teha!

“Pärandivaderite” liikumine tänab meie õpilasi!

Tublid Vändra Gümnaasiumi noored võtsid projektinädala raames omaalgatuslikult ette Vändra mälestuskivide puhastamise. Õpilastele oli abiks õpetaja Silja Enok.

Usinatele õpilastele esines Koidula Muuseumi juhataja Elmar Trink, kes korrastatud mälestuskividega seoses viis läbi ajalootunni ning avas mälestuskivide tähtsust Eesti ajaloo kontekstis.

Lisaks mälestuskivide puhastamisele ja nende tutvustamisele valmis Navicup äpp. Äpist leiab mälestuskivide raja otsingust märksõna „Mälestuskivid Vändras“ alt.