Autori Hille Arumäe postitused

Eelinfo novembriks

EV Valitsus kehtestas uued eneseisolatsiooni ja testimise korra muudatused koolides ja huvihariduses, et paremini katkestada nendes keskkondades levivaid koroonaviiruse nakkusahelaid õpilaste hulgas.

Uuendatud kord puudutab kõiki üldharidus- või kutsekooli õpilasi, kes pole vaktsineeritud ega COVID-19 läbi põdenud. Kord näeb ette, et koolis või huvihariduses aset leidnud lähikontakti korral tuleb kohe pärast sellest teadasaamist jääda koju ja teha mitte varem kui kontaktist möödumise 4. päeval koroonaviiruse PCR test. PCR test tuleb teha avalikes testimiskohtades. Kui testi tulemus on negatiivne, võib õpilane jätkata nii kooliskäimist kui huviringides osalemist. Muud tegevused, kus kontrollitakse COVID-tõendit, nagu kinos, teatris, kontserdil, muuseumis, spa-s, kohvikus käimine, on 10 päeva pärast lähikontakti keelatud. COVID-19 sümptomite ilmnemisel tuleb õpilasel jääda kohe koju.

Koole ja huviharidust puudutav korraldus jõustub pärast koolivaheaega, alates esmaspäevast, 1. novembrist. Valitsuse kommunikatsioonibüroo avaldab korraldused ja seletuskirjad kodulehel kriis.ee .

Loe edasi Eelinfo novembriks

Nädala info 18. – 22.10.2021

QR-koodid koridoris? Nende koodide eesmärgiks on jagada lastele erinevatest ainevaldkondadest infokillukesi, mis on oma olemuselt ehk veidi kentsakad, ent tõmbavad tähelepanu. Milleks? Ikka selleks, et tekitada õpilases huvi ühe või teise õppeaine vastu! Kellele? Meile kõigile! Ka õpetaja võib minna ja oma telefoniga koodi skännida ja saab ühe vahva fakti võrra targemaks! Neid QR-koode aeg-ajalt vahetakse.

Loe edasi Nädala info 18. – 22.10.2021

Nädala info 11. – 15.10.2021

 • Haigustunnusega (nohu, köha, peavalu, halb enesetunne) õpilane ja koolitöötaja jääb koju!!!
 • Kui õpilane on tulnud haigustunnusega kooli, saadab õpetaja ta KOJU (mööda koolimaja haigustunnusega õpilane ei liigu)!
 • Täiskasvanutel soovitatav kanda koolimajas maski!
 • Hoiame majas hajutatust ja „mulli“, võimalikult vähe erinevate õpilaste omavahelisi kokkupuuteid.
 • Vahetundidel suuname lapsed õue ja TUULUTAME klassiruumid!
 • KIK-i projektide jt. õppekäikude läbiviimine on lubatud, kui minnakse klassipõhiselt ja seal ei osale teiste koolide õpilasi.

Selgituseks koolis toimunud lähikontakti puhul:

 • vaktsineerimata õpilased ja õpetajad jäävad täielikku kodusesse karantiini ja erisusi teha ei ole võimalik,
 • kui on olemas alaealise noore lapsevanema nõusolek last testida, siis suunatakse ta kiirtestima ning negatiivse tulemuse korral saab jätkata koolis käimist lihtsustatud karantiini alusel,
 • kõik vaktsineeritud lähikontaktsed jäävad karantiini kohustusest välja ja võivad koolis käimist jätkata senikaua kui ei ole sümptomeid,
 • Terviseameti palvel edastab kool lastevanematele kirja, kelle lapsed jäävad lihtsustatud karantiini, sest Terviseamet ei võta ise lihtsustatud karantiinis olevate laste/õpilastega ühendust. Terviseamet teavitab karantiini kohustusest vaid neid, kes on suunatud täielikku kodusesse karantiini.
 • Lihtsustatud karantiiniperioodi jooksul ei ole lubatud käia avalikes kohtades (kinos, kohvikus, teatris jms), osaleda kooli välises huvitegevuses ja üritustel. See tähendab, et 10 päeva jooksul pärast lähikontakti võib käia vaid üldhariduskoolis.
Loe edasi Nädala info 11. – 15.10.2021

Nädala info 04. – 08.10.2021

 • Igasuguse haigustunnusega (nohu, köha, halb enesetunne) õpilane ja koolitöötaja jääb koju!!!!
 • Täiskasvanutel soovitatav kanda koolimajas maski!
 • Hoiame majas hajutatust ja „mulli“, võimalikult vähe erinevate õpilaste omavahelisi kokkupuuteid.
 • Kõik väljasõidud üritustele, võistlustele on peatatud!
 • Õpetajate päeva üritusi koolis ei toimu.
 • Peseme käsi, hoiame distantsi ja kanname maske!
Loe edasi Nädala info 04. – 08.10.2021

Nädala info 27.09 – 01.10.2021

Gümnasistidele

 • E-koolis avatud valikkursustele registreerimine. Kursuse avamiseks minimaalne õppijate arv 10.
 • Tartu Ülikoolis algab 18. novembril matemaatika riigieksamiks ettevalmistav kursus. Registreerimine kestab õppeinfosüsteemis 17. novembrini (kursus on tasuline, info eKoolis).

27. sept. – 1. okt. REBASTE NÄDAL

23. sept. – 30. sept. SPORDINÄDA

E, 27.09

 • 1. – 8. klassi virgutusvõimlemine kell 8.00 koolimaja parklas
Loe edasi Nädala info 27.09 – 01.10.2021

Nädala info 20. – 24.09.2021

 • Õpilased panevad üleriided ja jalanõud garderoobimajakestesse:
  • 1. – 4. kl A-majas
  • 8.a ja 9. klass pika koridori ja C-korpuse vahelisel alal
  • 5. – 7. ja 8.b klass jalutussaalis
  • 10. -12. kl C-korpuse garderoobis
 • 20. – 23 . sept. MAFF loodusfilmide festival Vändra kultuurimajas.
 • Kirjalike tööde järelevastamistele registreeruvad õpilased veebis
 • Gümnasistidele!
  • E-koolis avatud valikkursustele registreerimine. Kursuse avamiseks minimaalne õppijate arv 10.
Loe edasi Nädala info 20. – 24.09.2021

Nädala info 13. – 17.2021

Üleriided ja jalanõud panevad õpilased nüüdsest garderoobimajakestesse

 • 1. – 4. kl A-majas
 • 8.a ja 9. klass pika koridori ja õpilaskoduvahelisel alal
 • 5. – 7. ja 8.b klass jalutussaalis
 • 10. -12. kl jääb koht samaks

Kooli sünnipäevaks (17. september) teeb iga klass (1. -12. kl) SÜGISKOMPOSITSIOONI.

 • See võib olla tehtud millest iganes: mõnest naljakast aiasaadusest tehtud loomake – laske oma loovusel lennata!’
 • Kompositsioonid peaksid olema valmis neljapäevaks ja pandud pikka koridori aknalaudadele, koos klassi sildiga. Palun arvestage, et kui teete sellise kimbu/kompositsiooni, mis vajab vett, siis enda vaas või muu taoline anum ise kaasa võtta!

Algavad I kooliastme valikainetunnid

Loe edasi Nädala info 13. – 17.2021

Nädala info 30.08 – 03.09.2021

E, 30.08

· M. Mägisalu ja I. Saar 7.b klassiga ekskursioonil Raplamaal

· R. Kivisild kell 10.00 ja 16.00 võrgustike kohtumistel

· Õppenõukogu Metsajõe Puhkemajas kell 11:00

ÕN päevakord:

1) Tugi- ja täiendavate õppetööde sooritamine ja järgmisse klassi üleviimine

2) 2020/2021 õa kokkuvõte (õppejuht, sots.ped., KiVa tiimi juht, eripedagoog)

3) Vilistlaskogu stipendiaadi valimine

4) Lapsevanema taotlus õppija koduõppele jätmiseks

5) Õppetoolide töökorraldus

· Hoolekogu kell 18.00

Loe edasi Nädala info 30.08 – 03.09.2021

7.a ja 7.b Euroopa nurmenukuprojektis

https://www.nurmenukk.ee/

7.a ja 7.b klassi õpilased alustasid projektitööd, liitudes üleeuroopalise projektiga ,,Euroopa otsib nurmenukku“, juba siis, kui aasadel nurmenukud õitsema hakkasid.  Ühiselt kogutud nurmenukuandmete abil saab ülevaate nurmenuku ja temaga seotud liikide käekäigust Euroopas ja Eestis.  

240696 uuritud nurmenukust on Vändra kooli seitsmendike panus  Euroopa uuringusse1959 nurmenukuõit.

Allikas: https://www.nurmenukk.ee/

Õpilaste sõnul andis nurmenukuveebi www.nurmenukk.ee abil tegutsemine neile uurimiskogemuse, vaatlusoskuse ja põhjuse looduses viibida.

Projekti juhendasid bioloogiaõpetaja Hille Arumäe, klassijuhataja Katrin Palu, geograafiaõpetaja Riina Sikkal, eesti keele ja kirjanduse õpetaja Anne Vaher.