Autori Hille Arumäe postitused

Nädala info 29.11 – 03.12.2021

 • Kiirtestimine E ja N õpilastel esimese tunni ajal klassides.
 • Kooli üldkasutatavates ruumides kanname maski (täiskasvanud ja õpilased alates 12. eluaastast).
 • Sotsiaalpedagoog R. Kivisild puhkusel kuni 30.11.21
 • Hakkab kehtima muudetud tunniplaan.

E, 29.11 II trimester

 • I trimestri tunnustamine aulas
  • kell 8:30 I – IV klassid
  • kell 10:35 V – IX klass
 • kirjanduslik mälumäng kooliraamatukogus, korraldab E. Rand
  • II – III klass kell 8:55 VII – IX klass kell 10:55
  • IV -VI klass kell 9:50 X – XII klass kell 12:45

T, 30.11

 • Õppenõukogu
 • Päevakord:
  • I trm õppetöö kokkuvõte ja tugiõpete määramine
Loe edasi Nädala info 29.11 – 03.12.2021

Nädala info 22. – 26.11.2021

Kiirtestimine E ja N õpilastel esimese tunni ajal klassides, õpetajatel/koolitöötajatel enne tundi minemist/tööpäeva algust (HTMi soovitus testida edaspidi 2 korda nädalas).

Kooli üldkasutatavates ruumides kanname maski (täiskasvanud ja õpilased alates 12. eluaastast).

E. 22.11

T, 23.11

 • õpetajate infotund kell 14.30 Teamsis

K, 24.11

 • 10. – 12 klassid osalevad rahatarkuse teemalisel viktoriinil:
  • 10. klass – 5.tunni ajal (majandusõpetus)
  • 11. klass – vabalt valitud tunni ajal
  • 12. klass – 5./6. tunni ajal
Loe edasi Nädala info 22. – 26.11.2021

Nädala info 15. – 19.11.2021

 • Kiirtestimine E ja N õpilastel esimese tunni ajal klassides, õpetajatel/koolitöötajatel enne tundi minemist/tööpäeva algust (HTMi soovitus testida edaspidi 2 korda nädalas).
 • Kodus karantiinis olevatele õpilastele, kes on soovinud osaleda ainetunnis, anname Teamsi vahendusel võimaluse õppetöös osalemiseks. Need õpilased, kes tunniplaani järgselt Teamsis ei osale, saavad iseseisvaks õppimiseks ülesanded eKoolis. Kui võimalik annab õpetaja hindelisi töid kodus teha.
 • Kooli üldkasutatavates ruumides kanname maski (täiskasvanud ja õpilased alates 12. eluaastast).

E, 15.11

 • eKoolis avatud 1. – 3. klassile II trm valikainetesse registreerimine
 • kodanikupäeva viktoriin 15. -28.nov.
Loe edasi Nädala info 15. – 19.11.2021

08. – 12.11.2021

 • Õpilaste kiirtestimine esimese tunni ajal klassides E, K ja R. Õpetajate/koolitöötajate testimine enne tundi minemist/tööpäeva algust.
 • Kodus karantiinis olevatele õpilastele, kes on soovinud osaleda ainetunnis, anname Teamsi vahendusel võimaluse õppetöös osalemiseks. Need õpilased, kes tunniplaani järgselt Teamsis ei osale, saavad iseseisvaks õppimiseks ülesanded eKoolis. Kui võimalik annab õpetaja hindelisi töid kodus teha.
 • Kooli üldkasutatavates ruumides kanname maski (täiskasvanud ja õpilased alates 12. eluaastast).
 • Pöörame erilist tähelepanu käte pesemisele ja ruumide tuulutamisele. Kui ilm vähegi lubab, suuname õpilased vahetunnis õue.
Loe edasi 08. – 12.11.2021

Nädala info 01. – 05.10.2021

 • Õpilaste kiirtestimist korraldab kooliõde koostöös juhtkonnaga. Õpetaja klassiruumis testimist läbi ei vii. Klass kutsutakse testimisele aulasse.
 • Kooli üldkasutatavates ruumides kanname maski (täiskasvanud ja õpilased alates 12. eluaastast), HTM-i lühikokkuvõte https://www.hm.ee/sites/default/files/viiruse-leviku-takistamine-haridusasutustes-kokkuvote.pdf
 • Pöörata erilist tähelepanu käte pesemisele ja ruumide tuulutamisele. Kui ilm vähegi lubab, suuname õpilased vahetunnis õue.
 • 9. – 12. klassi õpilastel võimalus sooritada kirjalike tööde järelevastamisi ka KOLMAPÄEVA hommikul kell 8.00 – 8.45 ruumis nr 44. Järelevastamise regisreerimise leht asub veebis  https://forms.office.com/r/TTJ6y6NG9E 
 • Koolimajas kanname vahetusjalatseid!
Loe edasi Nädala info 01. – 05.10.2021

Eelinfo novembriks

EV Valitsus kehtestas uued eneseisolatsiooni ja testimise korra muudatused koolides ja huvihariduses, et paremini katkestada nendes keskkondades levivaid koroonaviiruse nakkusahelaid õpilaste hulgas.

Uuendatud kord puudutab kõiki üldharidus- või kutsekooli õpilasi, kes pole vaktsineeritud ega COVID-19 läbi põdenud. Kord näeb ette, et koolis või huvihariduses aset leidnud lähikontakti korral tuleb kohe pärast sellest teadasaamist jääda koju ja teha mitte varem kui kontaktist möödumise 4. päeval koroonaviiruse PCR test. PCR test tuleb teha avalikes testimiskohtades. Kui testi tulemus on negatiivne, võib õpilane jätkata nii kooliskäimist kui huviringides osalemist. Muud tegevused, kus kontrollitakse COVID-tõendit, nagu kinos, teatris, kontserdil, muuseumis, spa-s, kohvikus käimine, on 10 päeva pärast lähikontakti keelatud. COVID-19 sümptomite ilmnemisel tuleb õpilasel jääda kohe koju.

Koole ja huviharidust puudutav korraldus jõustub pärast koolivaheaega, alates esmaspäevast, 1. novembrist. Valitsuse kommunikatsioonibüroo avaldab korraldused ja seletuskirjad kodulehel kriis.ee .

Loe edasi Eelinfo novembriks

Nädala info 18. – 22.10.2021

QR-koodid koridoris? Nende koodide eesmärgiks on jagada lastele erinevatest ainevaldkondadest infokillukesi, mis on oma olemuselt ehk veidi kentsakad, ent tõmbavad tähelepanu. Milleks? Ikka selleks, et tekitada õpilases huvi ühe või teise õppeaine vastu! Kellele? Meile kõigile! Ka õpetaja võib minna ja oma telefoniga koodi skännida ja saab ühe vahva fakti võrra targemaks! Neid QR-koode aeg-ajalt vahetakse.

Loe edasi Nädala info 18. – 22.10.2021

Nädala info 11. – 15.10.2021

 • Haigustunnusega (nohu, köha, peavalu, halb enesetunne) õpilane ja koolitöötaja jääb koju!!!
 • Kui õpilane on tulnud haigustunnusega kooli, saadab õpetaja ta KOJU (mööda koolimaja haigustunnusega õpilane ei liigu)!
 • Täiskasvanutel soovitatav kanda koolimajas maski!
 • Hoiame majas hajutatust ja „mulli“, võimalikult vähe erinevate õpilaste omavahelisi kokkupuuteid.
 • Vahetundidel suuname lapsed õue ja TUULUTAME klassiruumid!
 • KIK-i projektide jt. õppekäikude läbiviimine on lubatud, kui minnakse klassipõhiselt ja seal ei osale teiste koolide õpilasi.

Selgituseks koolis toimunud lähikontakti puhul:

 • vaktsineerimata õpilased ja õpetajad jäävad täielikku kodusesse karantiini ja erisusi teha ei ole võimalik,
 • kui on olemas alaealise noore lapsevanema nõusolek last testida, siis suunatakse ta kiirtestima ning negatiivse tulemuse korral saab jätkata koolis käimist lihtsustatud karantiini alusel,
 • kõik vaktsineeritud lähikontaktsed jäävad karantiini kohustusest välja ja võivad koolis käimist jätkata senikaua kui ei ole sümptomeid,
 • Terviseameti palvel edastab kool lastevanematele kirja, kelle lapsed jäävad lihtsustatud karantiini, sest Terviseamet ei võta ise lihtsustatud karantiinis olevate laste/õpilastega ühendust. Terviseamet teavitab karantiini kohustusest vaid neid, kes on suunatud täielikku kodusesse karantiini.
 • Lihtsustatud karantiiniperioodi jooksul ei ole lubatud käia avalikes kohtades (kinos, kohvikus, teatris jms), osaleda kooli välises huvitegevuses ja üritustel. See tähendab, et 10 päeva jooksul pärast lähikontakti võib käia vaid üldhariduskoolis.
Loe edasi Nädala info 11. – 15.10.2021