Autori maire postitused

Rajaleidja nõustajad toetavad

Haridus- ja Noorteameti Rajaleidja õppenõustajad annavad nii koolidele, tugispetsialistidele kui lapsevanematele ja noortele nõu, kuidas praeguses kiirelt muutuvas olukorras õppetööd toetada, samuti saab tuge noorte vaimse tervisega seotud teemadel:

Piirangud alates 23. jaanuarist

Põhja-Pärnumaa valla kriisikomisjoni otsus 22.01.2021:
Piirata Põhja-Pärnumaa vallas alates 23. jaanuarist kuni 31. jaanuarini (k.a) siseruumides toimuvat huviharidust ja -tegevust (sealhulgas täiskasvanutele).
Siseruumides toimuv noorsootöö, huvitegevus ja -haridus ning täienduskoolitus ja täiendõpe on lubatud kontaktivaba individuaaltegevuse ja individuaaltreeninguna, sealhulgas koos juhendajaga.
Õues on kõik loetletud tegevused jätkuvalt lubatud kuni 15-liikmelises rühmas kõiki ohutusnõudeid kasutades.

  • Vändra Gümnaasiumis huviringe ei toimu.
  • Toimuvad individuaaltegevused, juhendamine veebis ja/või ringitöö õues 15-liikmelises rühmas. 
  • Koolimaja koridorides ja avalikel aladel kanname maski. Maski soovitame kõigile õpilastele, kes on vanemad, kui 12- aastat.

Liuväli

Vändra päästjad alustasid täna koolimaja tagusele platsile liuvälja rajamist. Aitäh toreda panuse eest!