Autori maire postitused

Uue õppeaasta alguse info

  • eKooli uute kasutajate registreerimine ja uue õppeaasta avamine alates 2. septembrist eKooli avalehel: https://ee.ekool.eu/index_et.html
  • Pikapäevarühma õpilaste toitlustamine alates 7. septembrist.
  • Õpilaskodu õpilaste toitlustamine algab 1. septembrist.
  • I – IV klasside õpilased saavad kooli poolt õpilaspäevikud.

 

Remont koolimajas

Suvel värviti pika koridori ja koolisöökla põrandad, mis on päris vanad ning seepärast kaeti üsna mitme värvikihiga.  Värv vajab veel pikka aega kuivamist.

Palume jätkuvalt siseneda vana maja peauksest!

Vändra Gümnaasium sai KIK-i rahastuse

Keskkonnainvesteeringute Keskus rahastas Vändra Gümnaasiumi loodusalast projekti ”Vändra Gümnaasiumi 7. – 12. klasside õpilaste keskkonnateadlikkuse tõstmine loodusainetes” 2015. – 16. õppeaastal kogusummas 3103.00 eurot. Loodusõppepäevade raames õpivad 7. klassi õpilased tundma kivimeid ja mineraale, 8. klassi õpilased mulda, 9. klasside õpilased Eesti geoloogilist ehitust ja maavarasid ning gümnasistid elu arengut ja fossiile TTÜ Särghaua õppekeskuses. Kõik õpilased tutvuvad ka Väätsa prügilaga. Projekti kirjutasid geograafiaõpetaja Riina Sikkal ja bioloogiaõpetaja Hille Arumäe.

kik

Noore õpetaja stipendium

Sihtasutus Pärnu Rotary Noortefondi noore õpetaja stipendiumikonkursil osutus  meie kooli noor õpetaja Merit Lukka  stipendiumi vääriliseks Stipendiumi üleandmine toimub 18. mail 2015 Pärnus.
Õnnitleme!