Ettevõtlik kool

ETTEVÕTLIK KOOL – KAASAEGSE HARIDUSE KVALITEEDIMÄRK

Ettevõtlik Kool on kaasaegse hariduse kvaliteedimärk, mis on koondnimetus põnevale ja kaasavale õppimise metoodikale ning ühtlasi haridusprogramm, mis toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu. Ettevõtlikus Koolis on õpetajate ülesandeks kaasata lapsi kõigisse arenguetappidesse ja -protsessidesse nii, et initsiatiiv ja õppimislust lähtuksid õpilastest endist.
LOE EDASI
https://evkool.ee/ettevotlik-kool/

MEIE TASE
Vändra Gümnaasium on osalenud Ettevõtliku kooli programmis üle kahe aasta ja sai 17.oktoobril 2019 Paides toimunud Haridusfestivalil tunnustatud, kui Baastasemega Ettevõtlik kool. 

VG Sisehindamise aruanne 2018/19.õ.a.  EVK vormi baasil

Pärnumaa Arenduskeskuse Raport  EVK vormil esitatud sisehindamise aruandele 

ÕPIME, ÕPETAME JA TAGASISIDESTAME
Meie kooli õpetajad on saanud kasutamiseks oma tundides Edu ja Tegu programmi raames loodud materjale mis aitavad ja toetavad ettevõtliku õpet. Ülevaade materjalidest leiad siit: põhikooli 3. astmelegümnaasiumile , lõimingu kohta.

Samuti osalevad meie 3 ja 4 astme õpilased 2019/20.õppeaastal

Haridus- ja teadusministeeriumi poolt juhitud ettevõtlusõpet juurutava ja arendava programmi „Edu ja Tegu“ uuringus, kui ettevõtliku kooli õpilased.

Kõik ankeetküsitlused (kokku õ.a. jooksul on neid 4) on täidetavad e-keskkonnas ettevõtlus tundide raames oma õpetaja juhendamisel. Iga küsitluse täitmiseks kulub õpilastel aega ca 15-20 minutit.

Uuringu eesmärk on välja selgitada, mil määral toetavad ettevõtlusõppes kasutatavad rakendusviisid, õppemeetodid ettevõtluspädevuse ning oodatud õpiväljundite saavutamist ning õppijate õpimotivatsiooni.

Uuringu tulemuste põhjal saab töögrupp teha Haridus- ja Teadusministeeriumile ettepanekuid.

OSALEME PROTSESSIDES

VÄNDRA GÜMNAASIUMI JA OÜ VALLEY ETTEVÕTLUSÕPPE PRAKTIKUM

Soovime jagada kõigiga oma selleaastast Innove toetatud ettevõtlusõppe projekti, millega alustasime 2019 a. kevadel ja lõpetame 2020 kevadel.  Tegemist on Vändra Gümnaasiumi ja OÜ Valley Ettevõtlusõppe parktikumiga. Praktikumi eesmärk on teha koostöös partneriga VG ilusasse ja üliakustilisse aulasse helisummutavad seina vaibad. Kas vaipu tuleb 1 suur või 2 väikest selgub töö käigus. 

Praktikumi on kaasatud terve kool.  Kõik klassikomplektid käisid kevadel kohalikus, rahvusvaheliselt tunnustatud Valley vaibatehases ekskursioonil ja tutvusid, kuidas valmivad kõrge kvaliteediga naturaalsed käsitöö ja juba ka robotite abiga valmistatud vaibad. Näha sai kõiki vaiba valmistamise etappe. Septembris – oktoobris toimus ülekooliline vaibakavandite konkurss, kuhu laekus 90 tööd.

Novembris moodustati Disainikomisjon, kes tegi valiku 15-ne kavandi osas ja alustas tööd vaibakavandi(-te) kokkupanemisega Valley OÜ disaineri Ruth Vasseli juhendamisel. 
Ühishääletamisele, kus osales terve kool ja OÜ Valley meeskond, jõudsid 3 kavandit. 
Ülekaalukaks võtjaks osutus kavand B – 156 häälega
Võtja kavand B, on kollaaz väljavalitud 1, 2, 5, 9 ja 11kl. õpilaste töödest ja täiendatud vastavalt disainikomisjoni liikmete ettepanekutele. 

Teised hääled jagunesid vastavalt: 
kavand A – 40 häält (4 õpilase kavandite kollaaz)
kavand C – 32 häält (1 õpilase kavand)

Täname tehtud töö eest disainikomisjoni koosseisus: Lisete Helena Maranik, Minni Toom, Krissu Raudsepp, Triinu Aru, Kärt Pankov, Kristina Kapp. Komisjoni kuulusid veel projekti juhendajad Marget Privits, Katrin Suie ja Valley Oü disainer Ruth Vassel.  Uuel 2020 aastal algab järgmine etapp – ettevalmistus kudumiseks millele järgneb kudumisprotsess. Vaiba või vaipade valmimine on planeeritud esialgse plaani kohaselt veebruari kuusse. Valmis vaibad saavad omale auväärse koha kooli aula seinal, kus on kõigile nähtavad

Jälgi praktikumi pildis SIIN

Return to Top ▲Return to Top ▲