Järelevastamise kord

Kirjalike tööde järelevastamise korraldamine Vändra Gümnaasiumis                                                                                   29.09.2015

 1. Õpilasel on võimalus täiendavaks õppeks aineõpetaja konsultatsiooni tunnis, mis toimub üks kord nädalas, aineõpetaja klassis, selleks ettenähtud ajal.

Õpetajate konsultatsioonide ajad on üleval kooli stendil ja kooli koduleheküljel.

 1. Kirjalike tööde järelevastamine toimub teisipäeval alates kell 14.00 kuni 16.00 ja reedel alates kell 13.00 kuni 15.30 selleks ettenähtud klassis (nt nr 45, mahutavus 36 õpilast) kooli töötaja või õpetaja juuresolekul.
 2. Eelnevalt, vähemalt 2 päeva enne kirjaliku töö järelevastamist, registreerivad õpilased end järelevastamisele.
 3. Järelevastamise registreerimisleht asub valvelauas. Enda soovi, teha kirjaliku järeltööd, kinnitab õpilane oma allkirjaga.
 4. Järelevastamise registreerimise tabelisse kirjutab õpilane:
  1. õppeaine nime, milles ta soovib järelvastamist,
  2. teema pealkirja, mida soovib vastata,
  3. kuupäeva, millal soovib vastama tulla,
  4. oma nime ja allkirja koos registreerimise kuupäevaga.

Õppeaine

Teema, mida vastad Aineõpetaja Järel-vastamisele tulemise aeg Õpilase nimi ja klass Õpilase allkiri ja register. kuupäev
 1. Aineõpetaja saab õpilaste poolt edastatud järelevastamiste soovid õpetajate toast tabelist ja koostab õpilastele järeltööd. Järeltööle kirjutab õpetaja päisesse õpilase nime ja jalusesse oma nime ning viib selle õpetajate tuppa „postkasti“ hiljemalt järelvastamise päeval.

Järelevastamise tunnis olev kooli töötaja või õpetaja võtab klassi kaasa õpilaste registreerimislehe ja järeltööd ning viibib kogu järelevastamise aja klassiruumis. Vastustega järeltööd viib kooli töötaja õpetajate tuppa „postkasti“.

 1. Õpilased istuvad klassiruumis selliselt, et kõrvalistuja pole tema klassikaaslane ning õpilase koolikott ja mobiiltelefon pole õpilasel käeulatuses (asuvad klassiruumis mujal).
 2. Õpilasel on kirjalikku järeltööd võimalik sooritada 2 korda. Juhul kui esimese järelvastamise hinne on „2“, siis õpilasel on kohustus osaleda konsultatsioonitunnis ja teema õpetajaga koos selgeks õppida ning seejärel sooritada teine järeltöö, sama teema kohta.
 3. Kui õpilane on end järeltööle registreerinud, kuid puudub sealt põhjuseta, siis ta enam uut järelvastamise võimalust ei saa va. kokkuleppel aineõpetajaga.
 4. Registreerimislehel tehtavad muudatused kinnitab õpilane või õpetaja allkirjaga.
 5. Kirjalikke töid on võimalik järelevastamas käia, kuni iga uue kuu 10. kuupäevani (nt septembris saadud „1“-sid, „2“-sid ja “3”–sid saab parandada 10. oktoobrini).
Return to Top ▲Return to Top ▲