pikapäevarühm

  • Pikapäevarühmas korraldatava õppekavavälise tegevusena pakutakse õpilasele järelevalvet ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel.
  •  Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel lähtutakse õpilaste vanuselistest ja individuaalsetest iseärasustest, nende kodustest tingimustest ning vanemate ja õpilaste põhjendatud soovidest, samuti transpordivõimalustest.
  • Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu ja arvatakse sealt välja vanema taotluse alusel.
  • Pikapäevarühma suuruseks on kuni 24 õpilast.
  • Pikapäevarühma õpilased võivad pikapäevarühmast lahkuda õpetaja teadmisel ja loal, kui on eelnev kokkulepe vanemaga.

PIKAPÄEVARÜHMA PÄEVAKAVA

2019/20 õa

Aeg I rühm II rühm III rühm
1.klass ruum 11,

õp. K. Reimann

2. kl ruum 6

õp. K. Lossmann

3.-5. kl ruum 38

õp. A. Mägisalu

12.00 – 12.45 Liikumistund õues (vihma korral siseruumides) Liikumistund õues (vihma korral siseruumides) vaba aja tegevused
12.45 – 13.40 õppimistund, osalemine huviringides või vaba aja tegevused õppimistund, osalemine huviringides või vaba aja tegevused

Liikumistund õues (vihma korral siseruumides)

13.40 – 14.00 Eine Eine Eine
14.00 – 14.45 õppimistund, osalemine huviringides või vaba aja tegevused õppimistund, osalemine huviringides või vaba aja tegevused õppimistund, osalemine huviringides või vaba aja tegevused
14.45 – 15.00 (I, II rühm)

14.45 – 15.45 (III rühm)

õpilaste saatmine koju

õpilaste saatmine koju

õppimistund, osalemine huviringides või vaba aja tegevused
15.45 – 16.00 õpilaste saatmine koju
Return to Top ▲Return to Top ▲