Valikainete kursused VG-s 2019/2020 õppeaastal

Valikainete kursused 2019/2020. õppeaastal gümnasistidele

 • Inglise keel eksamiks õp Ülle Tomingas

Inglise keele riigieksamiks ettevalmistav kursus, kus kinnistatakse inglise keele osaoskusi läbi teemade Estonia, English speaking countries jt.

 • Saksa keel algajatele õp Katrin Palu

Saksa keele õpetuse aluseks  on kommunikatiivne keeleõppemeetod, seega on peamine tähtsus õpitavas keeles suhtlemisel. Arendatakse erinevaid oskusi: kõnelemist, kuulamist, lugemist ja kirjutamist. Saksa keele õpetusega taotletakse, et õppija saavutab lihtsamates igapäevasituatsioonides vajaliku saksa keele oskuse.

 • Ettevalmistuskursus matemaatika riigieksamiks  õp Aivar Luhaorg

Kursusel korratakse teemasid, mida läheb vaja riigieksami sooritamiseks. Lahendatakse eelnevate riigieksamite ülesandeid, korratakse õpitut ja kinnistatakse matemaatilisi teadmisi.

 • Õpioskused õp Silja Enok

 Kirjanik Arvo Valton on öelnud: “Raamatust saad teadmisi, õpetajalt oskuse neid läbi seedida, kuid üksnes omaenese mõtlemine võib viia sind tarkuseni.”

Nii nagu joosta saab kiiremini ja aeglasemalt, saab ka õppida selliselt, et vähema ajakuluga võib omandada rohkem teadmisi. Targalt ja efektiivselt õppimine on võimalik selgeks õppida.

Kursuse eesmärk:

 • harjutada mitmekülgseid õpitehnikaid,
 • aidata leida õppijale parim õpistiil,
 • jõuda tulemuseni, kus õppur suudab juhtida ise oma edasist õppimist ja elu.

Kursuse läbimine aitab kujuneda mitmekülgseks, oma eesmärke teadvustavaks nooreks, kes oskab toime tulla erinevates eluvaldkondades.

 • Segakoor õp Kalli Rõõmusaare

Kursus annab võimaluse arendada oma häält, rikastada lauluvara, saada uusi kogemusi koos laulmisest. Toetab uute ideede ning isiklike kogemuste ja emotsioonide loomingulist väljendamist. Aitab kujundada loovat mõtlemist läbi laulmise ja muusika kuulamise. Arendab oskust kasutada ainespetsiifilist keelt (noodikiri) info vastuvõtuks, tõlgendamiseks, edastamiseks ja talletamiseks. Panna ennast proovile nii proovis kui laval.

 • Riigikaitse õp Raul Peetson 

Riigikaitseõpetusega taotletakse, et õpilased saavad põhiseadusest lähtuvalt teadlikuks oma riigikaitsealastest kohustustest ja õigustest ning ettekujutuse kaitseväeteenistuse liikidest. Õppe kaudu omandatakse riigikaitse valdkonna teoreetilised teadmised, mida kinnistatakse praktilises tegevuses.

Kursuse maht on 70 tundi. Üks kursus (35 tundi) moodustab teoreetilise osa ning teine kursus (35 tundi) on praktiline väljaõpe (võimaluse korral väljaõppekeskuses või välilaagris).

 • Moodsa kunsti ajalugu õp Ülle Ütt

Moodsa kunsti ajalugu hõlmab kunstiajaloo teemasid alates 19. sajandi viimasest veerandist kuni tänapäevani. Moodsa kunsti alusepanijateks loetakse impressionismist välja kasvanud postimpressioniste. Moodsa kunsti peajooneks on loobumine looduslähedasest kujutamisviisist. Iseloomulik on suundade ja voolude paljusus ning kiire vahetumine (näiteks kubism, fovism, futurism, dadaism, naivism, sürrealism, jne). Kursus eesmärgiks on anda ülevaade 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi kunst- ja kultuuripildist sidudes seda ajastu üldise atmosfääriga.

Valikainete kursustele registreerimine toimub eKoolis hiljemalt 31. oktoobriks. 

Valikainete kursuste loetelu, mida on võimalik valida 2019/2020. õppeaastal.

 KEELED

 • Inglise keele riigieksamiks kordamine
 • Saksa keel algajatele

LOODUSAINED    

 • Matemaatika riigieksamiks kordamine
 • Füüsika praktikum

SOTSIAAL- JA ETTEVÕTLUSAINED

 • Õpioskused

OSKUSAINED        

 • Riigikaitse
 • Moodsa kunsti ajalugu
 • Segakoor

Vaata lisaks VG õppekava SIIT

Return to Top ▲Return to Top ▲