“Pärandivaderite” liikumine tänab meie õpilasi!

Tublid Vändra Gümnaasiumi noored võtsid projektinädala raames omaalgatuslikult ette Vändra mälestuskivide puhastamise. Õpilastele oli abiks õpetaja Silja Enok.

Usinatele õpilastele esines Koidula Muuseumi juhataja Elmar Trink, kes korrastatud mälestuskividega seoses viis läbi ajalootunni ning avas mälestuskivide tähtsust Eesti ajaloo kontekstis.

Lisaks mälestuskivide puhastamisele ja nende tutvustamisele valmis Navicup äpp. Äpist leiab mälestuskivide raja otsingust märksõna „Mälestuskivid Vändras“ alt.

Vaata Vändra Gümnaasiumi TULEMI näidistundi !

TULEM tööriist on üks õpetajale mõeldud tööriist, mis aitab n-ö rajal püsida ja hoida fookuses ettevõtliku hoiaku kujundamist. Oma õppetööd planeerides ja läbi viies on TULEMi näol „abiline“, mis tuletab meelde, kuidas õpetajana toetada ettevõtlikkuspädevust ja rakendada vastavat metoodikat

Nädala info 30.08 – 03.09.2021

E, 30.08

· M. Mägisalu ja I. Saar 7.b klassiga ekskursioonil Raplamaal

· R. Kivisild kell 10.00 ja 16.00 võrgustike kohtumistel

· Õppenõukogu Metsajõe Puhkemajas kell 11:00

ÕN päevakord:

1) Tugi- ja täiendavate õppetööde sooritamine ja järgmisse klassi üleviimine

2) 2020/2021 õa kokkuvõte (õppejuht, sots.ped., KiVa tiimi juht, eripedagoog)

3) Vilistlaskogu stipendiaadi valimine

4) Lapsevanema taotlus õppija koduõppele jätmiseks

5) Õppetoolide töökorraldus

· Hoolekogu kell 18.00

Loe edasi Nädala info 30.08 – 03.09.2021
Return to Top ▲Return to Top ▲