VASTUVÕTT 1. KLASSI

Taotlus ja dokumendid võetakse vastu Vändra Gümnaasiumi e-posti aadressile gymn@vandra.ee digiallkirjastatult kuni 31. maini 2020.

Esitatavad dokumendid 1. klassi õppima asumisel:
1. Taotlus lapse 1. klassi astumiseks (31.05.2020);
2. Õpilase isikuandmete ankeet (31.05.2020);
3. Isikuandmete töötlemise nõusolek (31.05.2020);
4. Koolimütsi avaldus (31.05.2020);
5. Lapse dokumendi koopia ( tuua kooli 27.08.2020) ;
6. Koolivalmiduskaart (väljastab koolieelne lasteasutus)( tuua kooli 27.08.2020) ;
7. Lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia( tuua kooli 27.08.2020) ;
8. Pilt õpilaspiletile (tuua kooli 27.08.2020).

Õpilase vastuvõtmise Vändra Gümnaasiumi otsustab direktor vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele, haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määrusele nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord“ ning Vändra Gümnaasiumi direktori käskkirjaga kinnitatud “Vändra Gümnaasiumi vastuvõtmise korrale”.

Return to Top ▲Return to Top ▲