Vabad töökohad

Vändra Gümnaasiumi tööle asudes tuleb esitada järgmised dokumendid:

 1. Avaldus,
 2. Haridusdokument ja läbitud koolitused,
 3. ID-kaart,
 4. Tervisetõend.

Pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord

Valvelaua administraatori ülesanneteks on:

 • koolimaja avamine ja sulgemine;
 • kooli külaliste vastuvõtt ja nende suunamine ;
 • koondab ja vahendab koolitöötajate vahel vajalikku infot;
 • kogub ja vahendab infot koostöös IT juhiga kooli avalikel infokandjatel;
 • toetab ja abistab koolitöötajaid ruumide planeerimisel ja kaunistamisel;
 • omab ülevaadet ja jagab infot koolimajas viibivatest inimestest ja seal toimuvatest üritustest
 • jälgib ja sekkub korrarikkumisete korral;
 • peab korda kooli peasissepääsu ja garderoobide juures;
 • teeb koostööd kooli koristustiimi ja majandusjuhatajaga.

Täpsemad ülesanded on sätestatud ametijuhendis.

Peakoka ülesanneteks on:

 • koolisöökla töö korraldamine, köögipersonali juhtimine
 • kvaliteetse teenuse tagamine
 • tasakaalustatud menüüde koostamine koos vastavate kalkulatsioonidega;
 • laoseisu jälgimine ja vajadusel täiendamine

Täpsemad ülesanded on sätestatud ametijuhendis.

Kogukonna- ja kultuurijuhi ülesanneteks on:

 • koostöös kooli juhtkonnaga, õpilasesinduse, hoolekogu ja koostööpartneritega (sh Vändra Muusika- ja Kunstikooliga) tingimuste loomine kogukondlikeks tegevusteks sh huvitegevuseks;
 • huvitegevuse ja ülekooliliste ürituste kavandamine ja korraldamine koostöös koolipersonaliga;
 • õpilasesinduse tegevuse toetamine ja suunamine.

Täpsemad ülesanded on sätestatud ametijuhendis.

Return to Top ▲Return to Top ▲